'Bränslebesparing på upp till 5 % jämfört med den föregående Ecopia-serien*

Drivmedel är ett av de största utgiftsområdena för åkerier och svarar för cirka 25–30% av alla kostnader kopplade till fordonsflottan. Bränsleekonomi och -efffektivitet har därför blivit absolut nödvändigt, speciellt för avancerade och bränslemedvetna långdistansoperatörer.

Bridgestones svar på utmaningarna från dessa kunder är en komplett serie med bränsleeffektiva premiumdäck för användning på positionerna styrning, drivaxel och släp. ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001. Tillsammans kan de sänka bränsleförbrukningen med upp till 5 %* jämfört med den föregående ECOPIA-däckserien.

Lägre rullmotstånd ...

Beroende på situation och körförhållanden beror mellan 20 och 50 % av bränsleförbrukningen på rullmotståndeet, vilket är den kraft som krävs bara för att rotera hjulet. Med den nya ECOPIA-serien har Bridgestone har lyckats minska rullmotståndet kraftigt jämfört med däcken i den föregående serien: oberoende vägtester** visar att ECOPIA H-STEER 001 och ECOPIA H-DRIVE 001 ger 18,9 % respektive 26,5 % lägre rullmotstånd än den föregående ECOPIA-serien, vilket resulterar i 4,4 % lägre bränsleförbrukning.

Tillsammans med ECOPIA H-TRAILER 001 kan långdistansoperatörerna spara upp till 5 %* bränsle med kombinationen ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001 jämfört med den föregående ECOPIA-serien.

... utan att kompromissa med dragkraften, väggreppet på våta vägbanor och däckslivslängden

För att kunna åstadkomma dessa fördelar har Bridgestone använt sig av sin patenterade NanoPro-Tech™-gummiblandning som minskar den invändiga friktionen mellan de olika beståndsdelarna i däckblandningen, vilket minskar energiförlusterna i den översta blandningen när däcket roterar. Dessa minskade energiförluster ger ett lägre rullmotstånd – men utan att kompromissa med andra däckprestandaområden som dragkraft, väggrepp på våta vägbanor och däcklivslängd.

Rullmotståndet minskas även tack vare användning av den nya sidoväggsblandningen hos ECOPIA H-STEER 001 och ECOPIA H-TRAILER 001, medan lågenergimönstret hos ECOPIA H-DRIVE 001 möjliggör ökad kontroll av slitbaneblockens rörelser, vilket minskar däckets utbuktning. Eftersom deformeringen är mindre minskar slitaget på slitbanan, och den minskade energiupptagning som detta resulterar i minskar även däckets rullmotstånd. 'Bränslebesparing på upp till 5 % jämfört med den föregående Ecopia-serien*

Drivmedel är ett av de största utgiftsområdena för åkerier och svarar för cirka 25–30% av alla kostnader kopplade till fordonsflottan. Bränsleekonomi och -efffektivitet har därför blivit absolut nödvändigt, speciellt för avancerade och bränslemedvetna långdistansoperatörer.

Bridgestones svar på utmaningarna från dessa kunder är en komplett serie med bränsleeffektiva premiumdäck för användning på positionerna styrning, drivaxel och släp. ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001. Tillsammans kan de sänka bränsleförbrukningen med upp till 5 %* jämfört med den föregående ECOPIA-däckserien.

Lägre rullmotstånd ...

Beroende på situation och körförhållanden beror mellan 20 och 50 % av bränsleförbrukningen på rullmotståndeet, vilket är den kraft som krävs bara för att rotera hjulet. Med den nya ECOPIA-serien har Bridgestone har lyckats minska rullmotståndet kraftigt jämfört med däcken i den föregående serien: oberoende vägtester** visar att ECOPIA H-STEER 001 och ECOPIA H-DRIVE 001 ger 18,9 % respektive 26,5 % lägre rullmotstånd än den föregående ECOPIA-serien, vilket resulterar i 4,4 % lägre bränsleförbrukning.

Tillsammans med ECOPIA H-TRAILER 001 kan långdistansoperatörerna spara upp till 5 %* bränsle med kombinationen ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001 jämfört med den föregående ECOPIA-serien.

... utan att kompromissa med dragkraften, väggreppet på våta vägbanor och däckslivslängden

För att kunna åstadkomma dessa fördelar har Bridgestone använt sig av sin patenterade NanoPro-Tech™-gummiblandning som minskar den invändiga friktionen mellan de olika beståndsdelarna i däckblanddningen, vilket minskar energiförlusterna i den översta blandningen när däcket roterar. Dessa minskade energiförluster ger ett lägre rullmotstånd – men utan att kompromissa med andra däckprestandaområden som dragkraft, väggrepp på våta vägbanor och däcklivslängd.

Rullmotståndet minskas även tack vare användning av den nya sidoväggsblandningen hos ECOPIA H-STEER 001 och ECOPIA H-TRAILER 001, medan lågenergimönstret hos ECOPIA H-DRIVE 001 möjliggör ökad kontroll av slitbaneblockens rörelser, vilket minskar däckets utbuktning. Eftersom deformeringen är mindre minskar slitaget på slitbanan, och den minskade energiupptagning som detta resulterar i minskar även däckets rullmotstånd.

”Med sin optimala synergi mellan rullmotstånd, däcklivslängd och däckstommens hållbarhet är Bridgestones nya ECOPIA-däck svaret för långdistansoperatörer som inte bara önskar sänka sina drivmedelskostnader utan även sina däckrelerade kostnader per kilometer”, säger Harald van Ooteghem, Senior Manager marknadsplanering, affärsenhet Commercial på Bridgestone Europa.

Bridgestones ECOPA-serie är banbrytande när det gäller förbättringen av miljöprestandan hos däck genom att de hjälper till att spara bränsle och sänka koldioxidutsläppen utan att kompromissa med vare sig säkerheten eller däckslivslängden.

ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001 använder sig av Bridgestones nya, användarvänliga namngivningssystem: den nya namngivningslogiken har tagits fram för att däckens namn ska bli tydligare och självförklarande. Namnmönstret speglar även två av de viktigaste aspekterna: underlagstypen (H för motorväg) och axeln (styraxel, drivaxel eller släp).

* Baserat på TÜV SÜD testresultat och egna tester där ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 och ECOPIA H-TRAILER 001 jämfördes med den föregående Ecopia-serien (R249 Ecopia, M749 Ecopia och R109 Ecopia, i dimensioerna 315/70R22,5 och 385/55R22,5). TÜV SÜD Automotive GmbH är en del av det ansedda internationella teknikserviceföretaget TÜV SÜD Group

** Baserat på TÜV SÜD:s testresultat för dimensionen 315/70R22.5.

Related Tyres