TireMatics

Proaktiva däckunderhållslösningar som håller din verksamhet i rörelse.

Bilden visar en vy bakifrån av ett fordon i en fordonspark som använder Bridgestone-däck.
Optimera däckens prestanda
Maximera bränsleeffektiviteten
Sänk däckkostnaderna utan att kompromissa med säkerheten

Fördelar

Denna ikon symboliserar ett fordon, vilket betyder att Bridgestone Tirematics är fördelaktigt för fordon.

Fordon

Tirematics säkerställer optimal bränsleförbrukning, bättre prestanda vid inbromsning och manövrering och minimerar potentiella haverier.
Ikonen symboliserar ett fordon, vilket betyder att Bridgestone Tirematics hjälper till att få ut bästa prestanda från däcket.

Däck

Håll rätt däcktryck för optimal slitstyrka, förbättrad hållbarhet på stommarna och minskat oregelbundet slitage.
Denna ikon symboliserar en euro, vilket innebär att Bridgestone Tirematics är en kostnadsbesparande lösning för fordonsparker.

Besparing

För lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen och minskar däckets livslängd. Med minimala serviceinsatser hjälper Tirematics dig att spara kostnader, maximera drifttiden och effektivisera verksamheten.

Så här fungerar det

Upptäck hur Tirematics kan hjälpa din fordonspark.

Videominiatyr för en video som förklarar hur Bridgestone Tirematics fungerar.

Vill du veta mer?

LADDA NER TIREMATICS-BROSCHYREN.

Så här fungerar det

Denna bild visar en Bridgestone-tekniker som installerar Tirematics på ett däck i en fordonspark.

Installation och konfigurering

Tirematics är ett lättanpassat system med sensorer utanpå ventilerna och ett helt trådlöst grindsystem. Sensorerna överför däcktryck och temperatur och är länkade till respektive fordon i Tirematics-molnet med FleetBridge eller Toolbox.
Denna bild visar Tirematics i driftläge, med ett Bridgestone-däck som kör förbi systemet för övervakning av däcktrycket.

Drift

Varje gång ett fordon passerar genom grinden avläses trycket och skickas till Tirematics molntjänst. Tirematics molntjänst analyserar inkommande data och skickar omedelbart en varning vid behov.
Denna bild visar en operatör som kontrollerar lufttrycket på ett däck i en fordonspark.

Åtgärder

Varningsmottagarna bestäms i förväg för att säkerställa bästa resultat om en tryckrelaterad incident inträffar. Varningarna kommer från Tirematics-molnet via e-post eller SMS och kan också skickas till föraren.