'Bridgestone rullar ut sitt innovativa system TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) runt om i Europa för att kunna erbjuda däcktrycksövervakning med högre noggrannhet till sina avtalsåkerikunder. Med tjänsten, som tillhandahålls av Truck Point, kan däck som behöver underhållas inte bara identifieras utan de kan återställas till toppskick igen.

Två viktiga fördelar för fordonsparken är optimal bränsleförbrukning och färre stopp

Studier visar att däck som körs med för lågt tryck ökar bränsleförbrukningen och därmed också CO2-utsläppen. Ett däck med exempelvis ett rekommenderat däcktryck på 9 bar drar 5 % mer bränsle om det körs med ett tryck av 7 bar.

”Våra egna studier visar att i genomsnitt 25 % av fordonsparkernas däck körs på ett tryck som är minst 10 % lägre än det rekommenderade och upp till 5 % av däcken har ett tryck som är minst 20 % lägre än det rekommenderade”, säger Neil Purves, Senior Manager, Business Innovation, divisionen Kommersiella produkter på Bridgestone Europa. ”Med de här 'genomsnittliga' däcktrycksnivåerna betyder det att bränsleförbrukningen för fordonsparken är 0,6 % högre än om alla däck kördes med det rekommenderade trycket.”

Däckhaverier på vägarna orsakas ofta av långsamma punkteringar: en spik som tränger in i däcket kan sitta fast i dagar eller veckor innan man märker att trycket i däcket är lågt. Ofta går det inte att se läckaget och man kör vidare på däcket till den punkt där det snabbt tappar tryck. I det här fallet blir haveriet ute på vägarna dyrare än ett vanligt däckbyte, utan det går heller inte att köra vidare med lastbilen förrän däckbytet har gjorts. Och det finns även risk för att däckstommen har tagit skada. Om däcket exploderar finns det dessutom risk att däckdelar sprids ut på vägbanan och skapar farliga väjningssituationer för medtrafikanterna.

”Bridgestones TPMS-system kan ofta upptäcka långsamma luftläckage till följd av inträngande föremål, vilket gör att man kan reparera däcket på anläggningen och på så sätt undvika de höga kostnaderna som en punktering på vägen innebär”, säger Neil Purves på Bridgestone Europa.

Utöver fördelar som lägre bränsleförbrukning och färre haverier kan däck som körs med optimalt tryck göra att däcket håller längre och att däckstommen är i bättre skick för en regummering.

Tester där data från tusentals Bridgestone TPMS-sensorer runt om i Europa har samlats in det gångna året visar tydligt på fördelarna: ”Vi blev genast intresserade när vi hörde om det här systemet”, säger Peter Eriksen, teknisk chef på CDK, en av de första kunderna att använda Bridgestones TPMS-system. ”Genom att utrusta alla våra Arla-lastbilar i Danmark, Sverige och Storbritannien med den här mycket enkla lilla mackapären sparar vi in 350 000 liter drivmedel och minskar CO2-utsläppen med 945 ton årligen. Det var inget svårt val att göra. Dessutom upptäcker vi nu punkteringar snabbare och kan undvika potentiella haverier på vägen.”

Systembeskrivning

Systemet består av en sensor som monteras på ventilen, en grindmottagare monterad på åkerisidan, ett molnbaserat datasystem samt däckserviceleverantören.

Den kompakta sensorn använder sig av patenterade lågeffekttekniker för att skicka ut en signal var sjätte signal, och den låga strömförbrukningen gör att batteriet räcker i minst tre år. Tre versioner har utvecklats för att möjliggöra optimal inpassning oavsett var på lastbilen eller bussen som hjulet sitter. Sensorn skickar data om tryck och temperatur liksom ett ID som gör att rätt tryck kan appliceras på rätt fordon och hjulposition.

Grindmottagaren består av fyra torn som är trådlöst anslutna och drivs med batteri (med solcellsladdare). När ett fordon som är utrustat med Bridgestones TMPS-sensorer kör igenom grinden läser tornen av däckdatan och skickar sedan dessa vidare regelbundet till Bridgestones databas. Om systemet upptäcker att trycket är väldigt lågt skickas datan direkt.

En handhållen mottagare gör att TPMS fungerar tillsammans med Bridgestones T2i-system; detta är speciellt användbart på platser där det kan vara opraktiskt med en grind.

Det centrala T2s-datasystemet tar emot data från grinden eller T2i-enheten och matchar därefter sensorns ID mot den specifika fordonsparken, fordonet och hjulets positionsdata för att fastställa det rekommenderade trycket. Tryckmätningen visar om vanligt underhåll ska utföras på däcket eller om däcket behöver åtgärdas omedelbart.

Om däckets status kräver omedelbar åtgärd (t.ex. om trycket är mer 20 % lägre än det rekommenderade), skickas ett meddelande automatiskt till åkeriet och serviceleverantören som då samordnar för att säkerställa att fordonet stoppas och en utredning görs.

Serviceleverantören för åkaren som har ett avtal med Bridgestone får utbildning i att hantera inkommande meddelanden och att vidta rätt åtgärder snabbt och effektivt.