Very High Flexion” (VF) beskriver en pneumatisk däckstruktur där stommen är mer tålig än motsvarande standarddäck1. Vilka är fördelarna?

Minskad jordpackning på fälten

Likvädig • lastkapacitet

Samma hastighet •

Lägre marktryck •

DIN FÖRDEL:

Det lägre marktrycket resulterar i lägre jordpackning, vilket ger ett större skördeutbyte

Transportera större laster och spara tid på vägen

• Samma hastighet

• Samma tryck

• 40 % större last

DIN FÖRDEL:

Den ökade lastkapaciteten innebär färre transportcykler på vägen. Du sparar tid och sänker dina driftskostnader.

Öka effektiviteten

Likvädig • lastkapacitet

Samma tryck •

Högre hastighet •

DIN FÖRDEL:

Lastkapaciteten är oberoende av hastigheten vilket gör att du trycket i däcken inte behöver justeras när du kör från fältet och ut på vägen. Du sparar tid och ökar effektivitetenDu bör aldrig överskrida vare sig traktortillverkarens rekommendationer eller högsta tillåtna axelbelastning eller körhastighet.

(*) enligt ECE R106 stycke 2.20.1