VT-TRACTOR – konstruktionsegenskaper

För däckprogram och tekniskda vänligen klicka på länken

Viktigaste fördelar

VF-specialdäckstomme och vulst som möjliggör större utbuktning, vilket gör att däcket kan användas med lägsta tryck.
VT-TRACTOR har visat sig sig ha 26 % större klackkontaktyta1 än konkurrenternas produkter.

Lägre tryck betyder att VF-däcken har en större markkontaktyta, vilket resulterar i ett lägre marktryck och lägre jordpackning.

Jordpackning gör att de luftfyllda hålrummen (porerna) i jorden trycks ihop och försvinner. Resultatet av detta blir försämrad syretransport och vattendränering. Låga syrenivåer i jorden är den faktor som begränsar plantornas tillväxt mest.

Lägre tryck = större markkontaktyta = mindre jordpackning = mindre spårbildning

1) baserat på Bridgestones egna tester genomförda i Bernburg (Sachsen-Anhalt, Tyskland) i mars 2014 med storlekarna IF 600/70 R30 och IF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,2 och 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 och VF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,0 och 0,8 bar) med XSENSOR™-tryckavläsningsteknik.

Tack vare VF-däckets större markkontaktyta är en större del av klackarna i kontakt med jorden, vilket ger bättre dragkraft.
Tester har visat att Bridgestone VT-TRACTOR möjliggör att så mycket som 0,9 hektar större areal kan bearbetas per dag1 än med andra premiumprodukter.

Högre dragkraft = arbeta snabbare

1) baserat på Bridgestones egna tester genomförda i Bernburg (Sachsen-Anhalt, Tyskland) i mars 2014 med storlekarna IF 600/70 R30 och IF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,2 och 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 och VF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,0 och 0,8 bar) med en bogsertraktor och en bromstraktor för belastningssimulering.

Bättre dragkraft betyder lägre bränsleförbrukning per hektar.

Tester visar att det med Bridgestone VT-TRACTOR går att spara upp till 36 liter per dag eller mer än 500 euro per 500 hektar1 jämfört med andra premiumprodukter,

Lägre bränsleförbrukning = lägre CO2-utsläpp och lägre kostnader

1) baserat på Bridgestones egna tester genomförda i Bernburg (Sachsen-Anhalt, Tyskland) i mars 2014 med storlekarna IF 600/70 R30 och IF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,2 och 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 och VF 710/70 R42 (vid ett däcktryck på 1,0 och 0,8 bar) uppmätt med en volumetrisk bränslemätningsteknik

Utvecklat och testat i Europa

”Bridgestone VT-TRACTOR har utvecklats och testats vid TCE (Technical Center Europe) utanför Rom, Italien, Bridgestones europeiska utvecklingscenter, och tillverkas uteslutande vid PSM-fabriken (Puente San Miguel) i Spanien.

Utvecklat vid Technical Center Europe
TCE spelar en avgörande roll vid forskningen på material, däckkonstruktionen, prototyptillverkningen och alla typer av inomhustester. Komplexet är på totalt 32 hektar, varav fabriken med en yta på 17 000 m2 rymmer självförsörjande konstruktions- och utvecklingsanläggningar. 2010 byggdes TCE ut med nya inomhusanläggningar samt fysikaliska och kemiska laboratorier med tillgång till ny, avancerad utrustning.

TCE:s testkapacitet har utökats ytterligare genom introduktionen av en specialtrumma som mäter 3 meter i diameter och som gör att alla däck kan utvärderas på anläggningen innan de testas ute i fält. Mer än 200 däck har testats för att bekräfta prestandan hos VT-TRACTOR (inomhus, utomhus och ute på fälten).

De 500 ingenjörerna, kemisterna, teknikerna och supportpersonalen på TCE har tre viktiga roller:
1) Konstruktion ochutveckling av däck för personbilar, kommersiella skåpbilar, busar och lantbruksmaskiner, för att uppfylla de europeiska kundernas krav;
2) Process- och utrustningskonstruktion för Bridgestones sex tillverkningsanläggningar i Europa;
3) Kvalitetssystem för att uppfylla kraven i standarderna ISO-9000, QS-9000 och ISO-14000.

European Product Puente San Miguel Front

Tillverkat i Puente San Miguel
Fabriken sysselsätter närmare 400 personer, inklusive kontors- och lagerpersonal, och fabriken har en yta på nära 100 000 m². Som enda tillverkare av VT-TRACTOR-däcket började PSM tillverka detta förra året inför lanseringen av produkten på den europeiska marknaden hösten 2014.


European Product Puente San Miguel Top