Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Hur ser jag enklast vilken lastkapacitet Bridgestone-däcket har?

  Lastkapaciteten anges med asterisker (*) för radialdäck och skiktmärkning för diagonaldäck. Fler asterisker anger en högre lastkapacitet (från * upp till ***), alternativt är skiktmärkningen högre. MS-märkningen (en unik Bridgestone-egenskap) står för Multi Star och betyder att däcket kan användas på såväl lastare som schaktmaskiner, och märkningen beror på vilken typ av användningsområde däcket har.
 • Vad menas med däckmönsterklassificering?

  OTR-däck klassificeras efter dimension, belastnings, tryck och hastighet. Klassificeringarna är standard och har fastställts av alla involverade parter (däcktillverkarna, fordonstillverkarna osv.). Alla OTR-däck är registrerade enligt TRA:s normer (Tyre and Rim Association).
  Kodning

  En bokstav anger däckets tänkta användningsområde:
  L = Lastare
  E = Schaktmaskin
  G = Väghyvel

  Klassificering
  En siffra anger däckens mönsterdjup:
  2 eller 3 = Standardmönster (100 %)
  4 = Djupt mönster (150 %)
  5 = Extra djupt mönster (250 %)

  Däckmönsterklassificering enligt TRA
 • Vad kan jag hitta för information på sidoväggen på mina däck?

  Du hittar mer information på däckmarkeringarna här och på däckstrukturerna som är kategoriserade efter användningsområde samt Bridgestones beteckningar här

Däckunderhåll

 • Går det att reparera ett däck som är skadat?

  Det är upp till däckåterförsäljaren att avgöra om det är lönt att reparera däcket eller inte. Denne kommer att väga reparationskostnaderna mot däckets återstående livslängd för att säkerställa:

  • Optimalt utnyttjande av slitbanans livslängd
  • Vad som ger lägst driftskostnader för däcket per timme eller kilometer 
 • Går det att reparera ett däck som är skadat?

  Det är upp till däckåterförsäljaren att avgöra om det är lönt att reparera däcket eller inte. Denne kommer att väga reparationskostnaderna mot däckets återstående livslängd för att säkerställa:

  • Optimalt utnyttjande av slitbanans livslängd
  • Vad som ger lägst driftskostnader för däcket per timme eller kilometer
 • Hur fyller jag på luft i mina däck?

  Montering av OTR-däck är komplicerat och måste göras enligt noggrant reglerade procedurer. Däcken bör monteras av en erfaren yrkesman med den nödvändiga utrustningen.
 • Varför är det så viktigt att det rätt tryck i mina däck?

  Inne i däcket är det luften som håller uppe vikten, inte däckstommen.
  Däcket måste arbeta med optimal utbuktning för den aktuella lasten, och däcktrycket måste därför motsvara denna belastning
  Ett för lågt däcktryck gör att däcket buktar ut för mycket, vilket skapar mekaniska spänningar som i sin tur alstrar värme.
  Ett för högt tryck minskar däckets naturliga utbuktning, vilket kan skada däcket eller till och med göra att det exploderar.

  Däcktrycket baseras på:
  • Fordonstillverkaren instruktioner
  • Däckets tekniska egenskaper
  • Arbetet som fordonet ska utföra
  • Underlaget som fordonet ska arbeta på