Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig den bästa webbupplevelsen. Vi använder också cookies för att komma ihåg dina inställningar och för statistik. Om du accepterar utan att ändra dina inställningar accepterar du samtliga cookies på den här webbplatsen. Du kan när som helst ändra dina inställningar för cookies.

Rekommendation

Däcktryck/pumpning

08 maj 2012

Valentino Rossi

Kontrollera regelbundet att både fram- och bakdäcket har rätt däcktryck. Däcktrycket har en direkt påverkan på däckens prestanda och slitage.

Håll alltid det däcktryck som motorcykeltillverkaren rekommenderar i båda däcken. Detta är ett viktigt krav för att garantera däckets säkerhet och livslängd. Handboken till motorcykeln innehåller information om rekommenderat däcktryck för kalla däck. På vissa motorcyklar är det rekommenderade trycket olika för fram- respektive bakdäck. Det tryck som anges på däcksidorna gäller endast vid maximal belastning. I vissa fall stämmer detta tryck också överens med tillverkarens rekommenderade däcktryck.

Det är farligt att köra på däck med ett för lågt däcktryck. Däcken blir då mycket varma och detta kan leda till att däcket havererar med allvarliga personskador eller dödsolyckor som följd.

Ett för lågt tryck kan också:

Skada däcket och leda till däckhaveri
Påverka kurvtagningsegenskaperna negativt
Förkorta däckets livslängd
Öka bränsleförbrukningen
Orsaka utmattningssprickor


Det kan också vara farligt att köra på däck med ett för högt tryck. Risken ökar då för att däcken spricker, punkterar eller havererar vid plötsliga stötar. Det kan leda till allvarliga personskador eller dödsolyckor. Överskrid aldrig det tryck som anges på däcksidan. Rådgör med handboken för information om rekommenderat däcktryck.

Däcket får inte pumpas upp om det inte är monterat på motorcykeln eller vid en däckmonteringsmaskin. Det är farligt att pumpa upp ett däck som inte är säkrat. Om det går sönder kan det slungas upp i luften med explosiv kraft och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Kontroll av däcktrycket
Kontrollera däcktrycket minst en gång i veckan och innan du ska köra längre sträckor. Försäkra dig om att tryckmätaren visar rätt tryck.
Kontrollera däcktrycket när däcken är "kalla." Däcken är "kalla" när motorcykeln har körts kortare sträcka än 1,6 km i måttlig hastighet eller när motorcykeln har stått stilla i tre timmar eller mer.
Om du måste pumpa däcken när de är varma, fyll på till ett tryck som är 0,28 bar över det rekommenderade däcktrycket vid kalla däck. Kontrollera sedan däcktrycket igen när däcken har svalnat.
Släpp aldrig ut luft ur ett varmt däck för att nå rekommenderat tryck för kallt däck. Vid normal körning stiger temperaturen i däcket vilket gör att trycket i däcket ökar. Om du släpper ut luft när däcket är varmt är det möjligt att trycket i däcken blir farligt lågt.
Om däcken förlorar mer än 0,14 bar i månaden är det möjligt att däcket, ventilen eller fälgen är skadade. Rådgör med din återförsäljare för en inspektion.

Ventiler och ventilhattar
Gamla eller skadade ventiler kan läcka luft. Byt ut dem vid montering av nya däck. Använd ventilhattar (skruva åt med handkraft) för att förhindra att det samlas damm, smuts och fukt i ventilen och för att skydda mot luftläckage.

Kontrollera regelbundet att både fram- och bakdäcket har rätt däcktryck. Däcktrycket har en direkt påverkan på däckens prestanda och slitage.