Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig den bästa webbupplevelsen. Vi använder också cookies för att komma ihåg dina inställningar och för statistik. Om du accepterar utan att ändra dina inställningar accepterar du samtliga cookies på den här webbplatsen. Du kan när som helst ändra dina inställningar för cookies.

Vanliga frågor

Svar på dina frågor om motorcykeldäck.

Underhåll

Är dynamometertest säkra för motorcykeldäck?

Dynamometertest utsätter motorcykeldäck för extrem, lokal belastning som kan orsaka osynliga invändiga skador i däckets konstruktion. Det kan leda till däckshaveri. Ett däck som har använts på en dynamometer ska sedan aldrig köras på vägar, racingbanor eller offroad. Om du behöver utföra ett dynamometertest rekommenderar vi att göra detta på däck som redan ska kasseras. Sådana däck ska tas av motorcykeln omedelbart efter dynamometertestet.

Kan jag kombinera ett Bridgestone-däck med ett däck av ett annat märke på samma motorcykel?

Det är inte att rekommendera! Vi genomför inga uttömmande test på konkurrenternas däck, och därför har vi inga data som kan användas vid rekommendationer för de många olika möjliga kombinationerna. Olika tillverkare använder också olika metoder och teknologier vid tillverkningen av däcken. Att kombinera däck från olika tillverkare kan innebära att däcken har helt olika egenskaper, vilket kan försämra säkerheten och prestandan.

Kan jag montera däcken själv på fälgarna?

Bridgestone avråder från detta. Det kan vara farligt att ta bort och montera däck på fälgar och det är bäst att överlåta detta till en erfaren däckåterförsäljare eller däckverkstad. Felaktigt monterade däck kan gå sönder och explodera när de pumpas upp.

Kan man reparera motorcykeldäck?

Långsiktiga reparationer på motorcykeldäck ska endast utföras om det lokala regelverket och lagstiftningen tillåter detta. I händelse av nödfallsreparationer, exempelvis vid en punktering, är det avgörande att däcket tas av fälgen och synas av en expert snarast möjligt.

Måste jag öka däcktrycket när jag har passagerare eller bagage?

Nej. På Bridgestone tar vi hänsyn till sådana faktorer i våra däcktest. De tryck som anges i Bridgestones senaste monteringsguide kan användas både för soloåkning och för körning med passagerare.

Måste jag köra in de nya däcken?

Ja. För att det nya däcket ska nå optimala prestanda ska de köras mycket försiktigt under de första 200 km. För mer information om att köra in däcken, se avsnittet REKOMMENDATIONER.

Kräver "slanglösa" däck särskilda fälgar?

Ja! Slanglösa däck ska aldrig monteras på slanglösa fälgar. På samma sätt ska ett däck av "slangtyp" monteras på en fälg av "slangtyp" när lämplig slang monteras. Icke radialslangar ska aldrig användas i radialdäck. Se alltid till att slangens märkning passar radialdäckets märkning innan installation på fälgar som kräver slangar. En ny ventil ska användas på fälgen varje gång ett utslitet motorcykeldäck byts ut.

Hur ofta ska jag kontrollera däcktrycket?

Bridgestone rekommenderar att du kontrollerar däcktrycket minst en gång i veckan och alltid innan långa turer. Tänk på att däcktrycket ska mätas när däcken är kalla. Det kan vara farligt att köra på däck med för lågt eller för högt tryck. Överskrid aldrig det tryck som anges på däcksidan och rådgör alltid med handboken för information om rekommenderat däcktryck. För mer information om däcktryck, se avsnittet REKOMMENDATIONER.

Hur ofta ska jag låta kontrollera däcken?

Kontrollera däcken regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller föremål som har kilats fast i dem. Den här enkla visuella kontrollen kan du göra själv. Om du upptäcker ojämnheter som exempelvis sprickor, utbuktningar, ojämnt slitage eller några föremål som är fastkilade i slitbanan eller däcksidan, är det mycket viktigt att du rådgör med en professionell återförsäljare eller tekniker. Det är också en bra idé att inspektera ekrarna på fälgarna eftersom skadade eller lösa ekrar kan leda till instabilitet och förtida däckslitage.

Hur ska jag förvara motorcykeldäck?

Felaktig förvaring kan skada dina däck på ett sätt som inte märks för blotta ögat men som kan leda till att däcket går sönder. Däck ska förvaras:

Inomhus på en sval och torr plats där det inte kan samlas vatten i däcken.

Skyddat från elektriska generatorer, motorer och andra värmekällor som exempelvis vattenledningar.

Underlaget i förvaringsutrymmet ska vara rent och fritt från fett, bensin och andra ämnen som kan angripa gummit.

Jag tänker ändå montera däcken på fälgen. Vad ska jag tänka på då?

Följande punkter är viktiga att notera:
Använd rätt fälgstorlek för däcken.
Balansera hjulet när däcket monterats på fälgen innan det används och varje gång däcket byts på fälgen.
Kontrollera att däckstorleken stämmer överens med motorcykeltillverkarens specifikationer som anges i motorcykelns handbok eller på webbplatsen.
Matcha rätt fram- och bakdäck med varandra. Det är farligt att köra med en olämplig blandning av radial- och diagonal eller bältdiagonaldäck.
Att montera ett nytt framdäck på en motorcykel med ett slitet bakdäck kan orsaka instabilitet.
Vid montering av ett nytt däck på en fälg som kräver en slang, ska en ny slang monteras samtidigt.

Är det OK att använda rengöringsmedel eller att göra behandlingar på däcksidorna?

Bridgestone avråder från att använda några medel på däcket annat än en mild tvållösning för att rengöra däcksidorna, vita streck eller upphöjd vit text. Alla sådana medel ska sedan sköljas av med rent vatten. Använd inte andra material, rengöringsmedel eller produkter för att framhäva däcksidans utseende. Sådana ämnen kan bryta ned gummit och minska däckets beständighet mot ozonsprickbildning och andra former av slitage.

Kan jag pumpa upp ett däck på en fälg som inte är säkrad?

Nej! Däcket får inte pumpas upp om det inte är monterat på motorcykeln eller vid en däckmonteringsmaskin. Det är farligt att pumpa upp ett däck som inte är säkrat. Om däcket går sönder kan det slungas upp i luften med stor kraft.

Ska jag byta ventilen när jag monterar ett nytt däck?

Ja. Gummiventilerna ska bytas ut varje gång ett nytt däck monteras eftersom de slits med tiden när de utsätts för påfrestningar. De böjer sig också efter långvarig användning vilket resulterar i läckor. Vid metallventiler är det viktigt att byta ut alla interna gummikomponenter av samma skäl.

De tryck som står i handboken skiljer sig från dem som anges i Bridgestones monteringsguide. Varför det?

Trycket i handboken gäller bara för det däck som var monterat på motorcykeln när den lämnade fabriken - som ofta kallas originalutrustning. Originaldäckets märke och typ ska listas i handboken, även om den också kan innehålla information om andra godkända däck och deras respektive tryck. Om däcket som du har monterat inte står i din handbok ska du följa dig på däcktillverkarens rekommendationer.

Vad är rätt däcktryck för mina däck?

Rådgör alltid med motorcykelns handbok eller med Bridgestones monteringsguide för rätt tryck för just dina däck. Tänk på att det rekommenderade trycket är olika för fram- respektive bakdäck på vissa motorcyklar. Det tryck som anges på däcksidorna gäller endast vid maximal belastning. I vissa fall stämmer dessa tryck överens med tillverkarens rekommendationer.

När ska jag byta däcken?

Kraftigt slitna däck försämrar motorcykelns prestanda, men de är också känsligare för punkteringar och för faror på vägen. Däcken ska alltid bytas när slitaget når eller börjar närma sig den lagstiftade gränsen i landet. Bridgestones däck är försedda med slitageindikeringar i slitbanan. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera att däcken inte är oregelbundet slitna eller skadade. Rådgör alltid med en fackman om du tvekar.